<link rel="stylesheet" href="styleNoJs.css">
lakásszövetkezetek társasházak könyvelése

Ezen ügyfélkör igényeinek kielégítésére különös figyelmet fordítunk, így többek között vállaljuk a lakónyilvántartás vezetését, a közös költségek befizetésének nyomon követését – tulajdonosok részére webes lekérdezéssel is –, időszaki vízmérőállás elszámolásokat és még sok egyéb speciális feladatot. Széleskörű és naprakész szakmai tapasztalattal rendelkezünk ezen egyedi ismereteket igénylő ügyfélkör könyvelése tekintetében, biztosítjuk a könyvelési anyag rugalmas átadásának lehetőségét, pontosan és érthetően tájékoztatjuk a tulajdonosokat, közös képviselőket, igazgatósági, SzVB és felügyelő bizottsági tagokat.

A lakásszövetkezetek könyvelése – különösen nagyobb szövetkezeteknél – alapvetően különbözik a társasházak könyvelésétől, ezért a tulajdonosok, felügyelő bizottság, igazgatóság részére nyújtandó kimutatások sok esetben további manuális munkát igényelnek. Szolgáltatásunk tartalmazza:

 • banki, pénztári bizonylatok, bejövő és kimenő számlák naprakész könyvelését
 • a kötelezettségek és követelések nyilvántartását, időszakos, illetve igény szerinti kimutatás készítését
 • a lakók befizetéseiről, hátralékokról/túlfizetésekről negyedévente, illetve igény szerinti kimutatás készítését
 • év végén zárlati munkák elvégzését mérleg, éves elszámolás, beszámoló elkészítését szükséges analitikák vezetését
 • a közgyűlés elé terjesztett éves beszámolójának részletes kimutatását
 • egyéni folyószámlák naprakész kezelését online betekintéssel honlapunkról
 • adóbevallások elkészítését és beküldését
 • adófolyószámlák egyeztetését, a Lakásszövetkezet képviseletét az adóhatóság felé a szokásos mértéket meg nem haladó esetekben
 • leolvasott vízórák, (fűtés, melegvíz használat) nyilvántartását
 • rezsicsökkentés hirdetmény havi lekérését könyvelésből
 • bérszámfejtést / munkaügyi feladatok ellátását
 • igény szerint késedelmi kamat, egyenlegközlő, fizetési felszólítás készítését
 • kapcsolattartást és képviseletet a NAV és egyéb hatóságok előtt
 • ingyenes adótanácsadást
 • szabályzatok elkészítését

 • Cégünk vállalja a társasházak könyvelését egyszeres és kettős könyvvitelben egyaránt. Társasházak könyveléséhez egyszeres könyvvitelben a PROFI MULTIHÁZ programot használjuk, amely a társasház minden könyvelési és egyéb felmerülő feladatát támogatja.
  A Társasházak könyvelésekor az alábbi feladatokat végezzük el:

 • naplófőkönyv elkészítését havonta
 • banki, pénztári bizonylatok, bejövő és kimenő számlák naprakész könyvelését
 • a kötelezettségek és követelések nyilvántartását, időszakos, illetve igény szerinti kimutatás készítését
 • a lakók befizetéseiről, hátralékokról/túlfizetésekről negyedévente, illetve igény szerinti kimutatás készítését
 • év végén zárlati munkák elvégzését mérleg, éves elszámolás, beszámoló elkészítését
 • szükséges analitikák vezetését
 • a közgyűlés elé terjesztett éves beszámolójának részletes kimutatását
 • egyéni folyószámlák naprakész kezelését online betekintéssel honlapunkról
 • adóbevallások elkészítését és beküldését, amennyiben a háznak van adószáma
 • adófolyószámlák egyeztetését, a Társasház képviseletét az adóhatóság felé a szokásos mértéket meg nem haladó esetekben
 • leolvasott vízórák, (fűtés, melegvíz használat) nyilvántartását
 • rezsicsökkentés hirdetmény havi lekérését könyvelésből
 • bérszámfejtést / munkaügyi feladatok ellátását
 • igény szerint késedelmi kamat, egyenlegközlő, fizetési felszólítás készítését
 • kapcsolattartást és képviseletet a NAV és egyéb hatóságok előtt
 • ingyenes adótanácsadást
 • szabályzatok elkészítését
  A lakók saját egyedi folyószámlájukat (fizetendő közös költség/befizetések) a honlapunkon lévő ÜGYFÉLKAPU segítségével bármikor megtekinthetik.
  A Számvizsgáló Bizottság betekintést kap az ÜGYFÉLKAPUN a Társasház könyvelésébe. Egyéb fontos letölthető dokumentumok (Közgyűlési Jegyzőkönyvek, Határozatok, stb.) is feltölthetők a rendszerbe, amely megtekinthető minden lakó részére.
 • Gazdasági társaságok, ev. könyvelése

  Sok múlik az ügyfél tevékenységén: könyvelési szempontból egészen más feladatot jelent egy termelő, értékesítő vagy egy szolgáltató cég könyvelését ellátni, sőt az egyes szolgáltatások között is jelentős különbségek lehetnek. Amennyiben alkalmazottak is dolgoznak a cégben ekkor már bérekkel és egyéb juttatásokkal is kell számolnunk. Egy korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője nem feltétlenül egyezik meg a társaság tulajdonosával, így még nagyobb szerepet kaphatnak a különböző vezető tájékoztatók, riportok is. Az Ön információs igénye más lehet, mint egyéb vállalkozásoké, de bizonyosan, napról-napra növekszik. Ennek kielégítéséhez korszerű informatikai háttérrel és az azt használni és felhasználni tudó szakemberekkel rendelkezünk

  A beszámolóra vonatkozó részletes előírások, továbbá a számviteli alapelvek érvényesítése a biztosíték arra, hogy a beszámolóban a gazdálkodó megbízható és valós képet adjon vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmének alakulásáról. A beszámoló összeállítása, valamint a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakítása, továbbá a beszámolóban szereplő adatok elemzése és a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása a könyvviteli szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik. [Szt. 150. § (2) bekezdés] Tekintettel arra, hogy a beszámoló adatai a következő üzleti év tervezésekor bázisként szolgálnak, mindenkor törekszünk arra, hogy az éves zárlatot az ügyfél tevékenységéhez igazodó legkorábbi időpontban végezzük el.

  A jogszabályokban előírt nyilvántartásokon túl vezetői döntéseket alátámasztó információkkal is szolgálunk a cégvezetés felé. A nyilvántartásokat partnereink igényének megfelelően alakítjuk ki, és javaslatot teszünk ennek megfelelő szabályzatok megalkotására is. Cégünk egyedi megállapodás keretében vállalja a törvényi előírásoknak megfelelő szabályzatok elkészítését. A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján kell kialakítani és írásba foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát. A számviteli politika keretében kell elkészíteni:

 • az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát
 • az eszközök és források értékelési szabályzatát
 • az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot
 • a pénzkezelési szabályzatot
 • a selejtezési szabályzatot Az előzőeken túlmenően a gazdálkodó köteles elkészíteni a bizonylati rendjére vonatkozó szabályzatát is. A számviteli politika elkészítéséért és a módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. 2212 menedzsment riportok,jelentések Cégünk igény szerint a törvényben előírt bevallásokon és adatszolgáltatásokon túl választható gyakorisággal és formátumban speciális tulajdonosi riportokat, kimutatásokat is készít. Ezek a riportok és elemzések tájékoztatást nyújtanak a tulajdonosok és a vezetés számára a meghatározó mutatók alakulásáról, a bevételek, költségek és ráfordítások tervezéséhez, így ezek ismeretében jobb üzleti döntéseket hozhat.

 • Az internethasználat széles körű elterjedésével ma már szinte minden vállalkozás számára elérhető ez a korszerű online szolgáltatás. Egyszerű, a megbízó számára kényelmes módszer, amely során pl. Az ügyfél minden hónap 10-ig email-en elküldi címünkre a bizonylatait Papírfelhasználás nélkül, a bizonylatok képe alapján könyvelünk Eredeti bizonylatok mindvégig ügyfelünknél maradnak Az ügyfél elektronikusan értesül az eredményről
  Bér és munkaügyi feladatok ellátása

  A bérszámfejtés és munkaügy speciális tudást és szakmai felkészültséget igényel, melyet erre szakosodott bérszámfejtő munkatárs lát el. A bérszámfejtéshez kapcsoló teendők alapja a precíz munkaügyi nyilvántartás. A jelenléti ívek, szabadságok, távollétek vezetése minden esetben a vállalkozásnál kell, hogy történjen, melynek kialakításában szívesen segítünk A munkaügyi lekérdezések és riportok jelentős mértékben segítik a vállalkozások pénzügyi tervezését és a kontrolling feladatokat is. Ahogy a könyvelés területén, úgy a munkaügy területén is vállaljuk speciális egyedi riportok, jelentések készítését.

  Bérszámfejtési szolgáltatásaink:

 • munkabér és kifizetőtől származó egyéb jövedelmek, juttatások bérszámfejtése, kifizetési bizonylatok elkészítése
 • szabadság és egyéb távollétek nyilvántartása
 • havi bérfeladás elkészítése
 • adatszolgáltatás az illetékes hatóságok felé a be- és kilépő biztosítottakról
 • kilépő dolgozók részére a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó igazolások elkészítése
 • havi bevallások elkészítése, elküldése az adóhatóság részére
 • év végi igazolások kiadása a munkavállalók részére
 • kötelező statisztikák elkészítése, beküldése

 • A cégekre vonatkozó jogszabályok talán leggyakrabban változó eleme a kifizetésekkel, juttatásokkal és az ezekkel összefüggő adókkal és járulékokkal kapcsolatos szabályozás.Cégünk e területen is naprakész jogszabályismerettel rendelkező munkaügyi és TB ügyintéző munkatársakkal, több éves tapasztattal áll rendelkezésére A társadalombiztosítási ügyintézés keretében elvégezzük:

 • a szükséges nyilvántartások vezetését
 • a mindenkor hatályos jogszabályok által biztosított társadalombiztosítási ellátások szakszerű igénylését
 • a társadalombiztosítási kötelezettségek nyilvántartását és bevallását
 • nyugdíjjárulékokhoz kapcsolódó adminisztrációt (bejelentés, OEP nyilvántartás, befizetés)
 • hatósági adatszolgáltatásokat
 • dolgozók adminisztratív problémáinak megoldását, igazolások kiállítását
 • szerződés szerinti természetbeni és/vagy egyéb juttatások biztosítását (pl.: bérlet, étkezési jegy) és a kapcsolódó ügyintézés lebonyolítását
 • TB ügyintézést: keresőképtelenség és családtámogatási ellátások elbírálásához szükséges adminisztráció, negyedéves és éves jelentések készítése hatóságok felé, visszaigénylések

 • A havi munkaügyi teendők keretében elsősorban az alábbi feladatokat látjuk el:

 • dolgozók bejelentése, felvétele és kiléptetése
 • munkáltatót és munkavállalót terhelő adók nyilvántartása
 • a béren kívüli juttatások nyilvántartása és számfejtése
 • cafeteria nyilatkozatok és nyilvántartások elkészítése
 • munka- és megbízási szerződések előkészítése
 • munkaköri leírás előkészítése
 • munkaviszony- és kereseti igazolások elkészítése
 • munkavállalói nyilvántartások kialakítása
 • munkaügyi statisztikák elkészítése
 • Adózás, adótanácsadás

  A bonyolult és folyamatosan változó magyar adótörvények lehetetlenné teszik, hogy a vállalkozás sikeresen menedzselje adóügyeit és likviditását, ezért olyan szakemberre van szüksége, aki speciális ismeretanyaggal rendelkezik a témában. Az adótanácsadó figyelemmel kíséri a cég könyvelését, gazdasági ügyeit, és fontos információkkal látja el a döntéshozó testületet, ezért valamennyi mikro-, kis- és középvállalkozás számára nélkülözhetetlen, segít az adómegtakarítási lehetőségek kihasználásában az eredményes és hatékony gazdálkodás érdekében.

  Irodánk teljes körű könyvviteli szolgáltatása keretében ügyfeleink adóbevallásainak elkészítése az alapszolgáltatásunk része. Folyamatos könyvelési szolgáltatásunk keretében elkészítjük a megfelelő gyakoriságú áfa bevallásokat, cégautóadó bevallásokat,stb. Az év végi adóbevallások elkészítését (társasági adó, iparűzési adó, innovációs járulék) a beszámoló-készítés keretén belül végezzük el. A bérügyi és munkaügyi bevallások a bérszámfejtési szolgáltatásunk része. Ennek keretében nyújtjuk be a biztosítottak be- és kijelentését, a havi járulék és adóbevallást (’08A és ’08M bevallások). Szintén ennek keretében végezzük el a rehabilitációs hozzájárulás kalkulálását, bevallását. Az állami adóhatóságnak fizetendő adókon túl különféle, a helyi önkormányzatnak fizetendő adók is nehezítik a cégek életét, de léteznek egyéb hatóságoknak fizetendő adó jellegű tételek is. Könyvelőink megállapítják az Ön vállalkozását terhelő adókat és megteszik a szükséges bevallásokat a törvényi bevallási határidőknek megfelelően. Az adók kiszámítását követően tájékoztatást adnak az utalandó adók összegére vonatkozóan, hogy Ügyfeleink időben eleget tudjanak tenni befizetési kötelezettségeiknek.

  Hatósági kapcsolattartás
  Irodánk saját ügyfélkapu regisztrációja alatt nyújtja be minden szerződött ügyfele részére az adóbevallásokat, adatmódosítókat, bejelentőket, így ügyfeleink részéről az ügyfélkapu elérhetőségek megadása nem szükséges.

  Adóhatósági képviselet
  Személyre szabottan, a vállalkozás sajátosságait is figyelembe véve alakítjuk ki az adózási feltételeket. Ügyfeleink számára naprakész adóbevallást készítünk a legújabb törvényváltozásokat is figyelembe véve. Ügyfeleink vállalkozását felkészítjük a NAV ellenőrzés előtt az ellenőrzés típusához igazodóan. Képviseletet nyújtunk a hatósági ellenőrzések során (NAV, önkormányzat).

  A magyar adó-jogszabályok dinamikusan változnak és ez nehézzé teszi a vállalkozások számára a rövid távon túlmutató adótervezést. Szükség van a várható adófizetési kötelezettségek modellezésére és a lehetőségek közül az optimális kiválasztására. A helyesen megtervezett adóstratégiával a váratlan jogszabályi változásokra is gyorsabban lehet reagálni. Cégünk segítséget nyújt, akár több évre vonatkozó számításokkal, üzleti tervek kialakításával. Tisztában kell lenni az üzemeltetés költségeivel, melynek gyakran jelentős hányadát a különböző adók teszik ki. Ahhoz, hogy megfelelően működjön cége, érdemes a tervezés során kiemelten kezelni a tevékenységhez kapcsolódó adóterheket. Segítséget nyújtunk az adótervezésben, választási lehetőségek esetén bemutatjuk a különböző döntésekhez kapcsolódó adóterheket, plusz adminisztrációs kötelezettségeket, stb., így megkönnyítve a döntést.